INTERACT

Arbeidsmediation

Een arbeidsconflict kan de sfeer op de werkvloer behoorlijk verpesten. Dat is voor niemand leuk. Bovendien levert het een hoop stress op. Uit onderzoek blijkt dat 25% van de mensen die zich ziek meldt, dit doet vanwege een conflict op het werk. Een mediator kan helpen de verstoorde verhoudingen weer in balans te brengen.

In een werkomgeving is arbeidsbemiddeling bedoeld om geschillen zoals arbeidsdiscriminatie, intimidatie op de werkplek, loon- en overwerkgeschillen en beëindigingskwesties op te lossen. Het kan een minder duur alternatief zijn voor rechtszaken voor partijen die bereid en in staat zijn om deel te nemen aan het proces. Een conflict ontstaat vaak door slechte communicatie. Mediation kan uitkomst bieden. Onder begeleiding van een neutrale, onpartijdige mediator komen beide partijen aan het woord. De mediator zorgt dat alle relevante belangen en emoties op tafel komen. Hierdoor ontstaat wederzijds begrip.

 

Constructieve oplossing

Het doel van mediation is het vinden van een oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden. De mediation draait om de vraag: wat is er nodig om de arbeidsrelatie op constructieve wijze voort te zetten? Omdat beide partijen actief betrokken zijn bij de mediation is er een hoge kans op het vinden van een duurzame oplossing. Als beide partijen besluiten uit elkaar te gaan, kan er ook gekozen worden voor exit mediation.


Voordelen van arbeidsmediation

Mediation biedt vele voordelen voor beide partijen van een geschil.
Een aantal voordelen zijn:

  • De partijen nemen samen deel aan het bemiddelingsproces, dus niemand kan een schikking opleggen.
  • De partijen hebben ook de flexibiliteit om een regeling te treffen die voldoet aan de behoeften van beiden.
  • Het bemiddelingsproces is privé en vertrouwelijk, wat gunstig is omdat arbeidszaken gevoelige informatie kunnen onthullen.
  • Privé-informatie zal niet worden onthuld tijdens een rechtszaak als de bemiddeling niet succesvol is.
  • Het proces van mediation is vaak sneller en goedkoper dan het doorlopen van het rechtssysteem.
  • Procederen vereist meestal uitgebreide hoeveelheden rechtbankdossiers en verschijningen.
  • Mediation kan de advocaatkosten en gerechtskosten verlagen en tegelijkertijd de oplossing versnellen.
 

Mediation effectief en snel

Uit onderzoek blijkt dat mediation een effectieve en snelle manier is om arbeidsconflicten op te lossen. Heb je ook een conflict op je werk? INTERACT helpt je om de verhoudingen op de werkvloer weer te normaliseren. Bespaar tijd, geld en stress. Wilt u meer weten of een afspraak maken? Bel of stuur een e-mail. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.