INTERACT

FAQ

Veel gestelde vragen

Mocht je een vraag hebben die hier niet tussenstaat, stel deze dan gerust. Dit kan via de contactpagina.

Bij INTERACT Mediation & Education bedragen de kosten van de mediation € 185,- per uur exclusief BTW. Die kosten zijn exclusief eventueel bijkomende kosten zoals de kosten van eventuele reiskosten.

Alle mediation-trajecten zijn anders. Dus het is lastig om op voorhand de kosten exact in te schatten. We kunnen wel zeggen dat in meer dan 75% van de mediation-tracjecten de totale kosten tussen € 1.700,- en € 2.500,- bedragen.

Over de verdeling van de kosten worden bij aanvang van het traject afspraken gemaakt. Meestal wordt gekozen voor een 50/50 verdeling. 

Bij arbeidsconflicten betaalt de werkgever meestal de kosten al is dat niet altijd zo. Hoe de verdeling ook wordt afgesproken, het heeft geen effect op de positie van de mediator. De mediator blijft in alle gevallen onpartijdig en neutraal.

Het kan zijn dat een van de partijen in aanmerking komt voor een toevoeging. In dat geval neemt de overheid een belangrijk deel van de kosten voor haar rekening. Niet alle mediation-trajecten komen in aanmerking voor een toevoeging. Het verkrijgen van een toevoeging is afhankelijk van het vermogen en het inkomen van de partij. Meer informatie hieromtrent kun je vinden op de website voor de Raad voor de Rechtsbijstand.

Een MfN-registermediator is ingeschreven bij het Kwaliteitsregister van de Mediation Federtatie Nederland. MfN-registermediators krijgen hun kwaliteitslabel niet zomaar. Zij hebben hun kwaliteiten en ervaring als mediator aangetoond met verschillende toetsen, voordat ze ingeschreven worden in hét Nederlandse kwaliteitsregister van mediators.  

Transparant en betrouwbaar

Door scholing en toetsing blijven mediators constant werken aan hun kwaliteit. Handig, want dat geeft jou de zekerheid van een professionele mediator die up to date, ervaren en bekwaam is. Het mediationproces is transparant en je kunt van de houding en het gedrag van een mediator op aan.

Gedragsregels voor de mediator

Iedere MfN-registermediator is gebonden aan de MfN-gedragsregels. Deze zijn te vinden op deze website onder het kopje Downloads of op de website van het MfN-register.

Klachtenregeling

Iedere MfN-registermediator is gebonden aan de klachtenregeling. Mocht een partij aanleiding menen te hebben om een klacht in te dienen dan kan dat op laagdrempelige wijze. Ook de klachtenregeling en een toelichting daarop zijn te vinden op deze website onder Downloads.

Er zijn mediators die online hun gesprekken doen. INTERACT doet dit bij voorkeur niet, dus alleen bij hoge uitzondering en dit zal per situatie worden bekeken. Natuurlijk hebben we gedurende Corona-tijden geleerd dat veel online kan, maar een beeldscherm is nou eenmaal geen vervanging voor face-to-face.

Een mediation kan thuis of “op de zaak”. Het is wel iets waar partijen het beide over eens moeten zijn. Er is niet veel meer nodig dan een ruimte met een tafel en een paar stoelen. Echter, alle partijen dienen zich wel op hun gemak te kunnen voelen. Ook is het belangrijk dat de ruimte voldoende privacy biedt.

De kennismakingsgesprekken zijn bedoel om kennis te maken en te kijken of er een klik is met de mediator en andersom. Deze gesprekken zijn relatief kort en er volgt nog niet een inhoudelijke discussie.

Een mediator heeft een andere invalshoek dan een advocaat. Bij een advocaat staat de juridische positie van partijen centraal. Ook als de advocaat voor beide partijen optreedt. Bij een mediator staan de mensen centraal en bevordert de mediator de zelfbeschikking van de partijen. Dat leidt tot een wezenlijk andere aanpak van het scheidingsproces. Niet dat de mediator de juridische werkelijkheid kan negeren, integendeel. Wel kan hij voor beide partijen acceptabele oplossingen voor conflicten helpen vinden. Dat doet een mediator door partijen zich te laten focussen op wat hen bindt en op wat de onderliggende belangen zijn. Daarin verschilt de aanpak van de advocaat met de mediator.

Bij een echtscheiding komt uiteindelijk altijd een advocaat om de hoek kijken. Een advocaat is de enige die de benodigde stukken kan indienen bij de rechtbank. In mijn praktijk bereid ik alle officiele documenten voor. Ik werk met een paar vaste advocaten die nog een extra check uitvoeren voordat de stukken worden ingediend bij de rechtbank. Zo wordt de kwaliteit extra gewaarborgd.

Nee. Het werken op basis van fixed-price wordt hier en daar wel gedaan in mediation-land. Vaak gaat het dan om conflicten met een voor de mediator relatief overzichtelijk beeld. De praktijk is echter weerbarstig. Daarom kiest INTERACT ervoor het niet te doen. Van belang is dat de dienstverlening altijd optimaal verloopt en hiervoor de tijd nemen die nodig is. Niet meer en niet minder.

Het werken op basis van no-cure-no-pay is niet toegestaan onder het MfN-Reglement. Dat is ook heel logisch, want als mediator ben je neutraal en heb je geen belang bij de uitkomst van de mediation.

INTERACT is net als elke organisatie gebonden aan de regels zoals die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij bewaren alleen de gegevens die we voor onze bedrijfsvoering nodig hebben. De uitwerking hiervan kun je vinden in het privacy-statement van INTERACT Mediation & Education. Deze kun je vinden op de pagina Downloads.